Shrewd sleuth
Shrewd sleuth
Find your first secret zone.
Dead Cells
9.84%
Uncommon
Bronze

First Achievers

1 jimcrikey jimcrikey 2018-07-16
18:01:02
2 bhvinhadels bhvinhadels 2018-07-16
21:36:51
3 Gisfor Gisfor 2018-07-17
20:01:16
4 Fenrir13 Fenrir13 2018-07-17
22:52:40
5 tylerh1701 tylerh1701 2018-07-25
00:14:33
6 LazHimself LazHimself 2018-07-26
05:13:23
7 lysy231 lysy231 2018-07-26
08:28:57
8 snake27 snake27 2018-07-27
17:48:54
9 Stalker-Rises Stalker-Rises 2018-07-28
15:11:23
10 DonKakashi DonKakashi 2018-07-28
19:10:43
11 Psycroat Psycroat 2018-07-28
21:46:36
12 illgrillchill illgrillchill 2018-08-02
01:09:06
13 PhoddaII PhoddaII 2018-08-02
21:40:51
14 Leonhearfs Leonhearfs 2018-08-03
03:05:09
15 misterpumpkin97 misterpumpkin97 2018-08-03
17:21:58
16 Danteveli_ Danteveli_ 2018-08-03
19:50:46
17 electroaffe electroaffe 2018-08-03
21:51:04
18 NXNDJ NXNDJ 2018-08-04
04:50:12
19 turniplord turniplord 2018-08-04
17:15:42
20 Meow_skers Meow_skers 2018-08-05
04:27:30
21 FeedTheCat FeedTheCat 2018-08-06
04:28:36
22 terry1694 terry1694 2018-08-06
14:49:45
23 ASSASS1N-EX ASSASS1N-EX 2018-08-06
15:51:47
24 Nonstand Nonstand 2018-08-06
21:13:22
25 djSnejok djSnejok 2018-08-06
21:15:14
26 IS2KI IS2KI 2018-08-06
21:23:36
27 Exsel296 Exsel296 2018-08-06
21:28:25
28 Zmeychenko Zmeychenko 2018-08-06
21:59:16
29 Musemoogle Musemoogle 2018-08-06
22:09:51
30 Kanesworld Kanesworld 2018-08-06
22:12:26
31 Krexis Krexis 2018-08-06
22:15:59
32 GIAN-MARSTON GIAN-MARSTON 2018-08-06
22:17:14
33 Bullbah Bullbah 2018-08-06
22:19:38
34 Father_Grigori Father_Grigori 2018-08-06
22:20:54
35 Psyko_Mantis Psyko_Mantis 2018-08-06
22:20:57
36 Maarcan Maarcan 2018-08-06
22:21:48
37 NemesisTheory NemesisTheory 2018-08-06
22:22:03
38 Andriesc Andriesc 2018-08-06
22:22:15
39 CaliostR CaliostR 2018-08-06
22:23:32
40 Jambon1erPrix Jambon1erPrix 2018-08-06
22:29:30
41 Jarek_1995 Jarek_1995 2018-08-06
22:29:59
42 OhAjvh OhAjvh 2018-08-06
22:30:18
43 JolteBolte JolteBolte 2018-08-06
22:30:21
44 Chibi84 Chibi84 2018-08-06
22:32:41
45 BerlinGeek BerlinGeek 2018-08-06
22:36:25
46 Pitiboyz Pitiboyz 2018-08-06
22:36:25
47 Cedro57 Cedro57 2018-08-06
22:39:24
48 DomeXrs DomeXrs 2018-08-06
22:50:08
49 GolbezaDQM GolbezaDQM 2018-08-06
22:52:58
50 Blingbling94 Blingbling94 2018-08-06
23:00:05

Latest Achievers

1 Profeelgood Profeelgood 2023-03-17
06:56:11
2 Rockman_Xelnia Rockman_Xelnia 2023-03-14
21:23:28
3 PrimeTime101 PrimeTime101 2023-03-14
01:41:57
4 JohnyKan5 JohnyKan5 2023-03-13
20:08:55
5 cid07rp cid07rp 2023-03-07
19:31:09
6 Cassylvania Cassylvania 2023-03-07
18:17:00
7 DRistheman85 DRistheman85 2023-03-07
12:09:21
8 CelsoDragonNinja CelsoDragonNinja 2023-03-07
03:56:52
9 KaneMCD KaneMCD 2023-02-27
13:34:23
10 bodigard bodigard 2023-02-24
02:32:42
11 almic1023 almic1023 2023-02-21
13:43:36
12 mira283 mira283 2023-02-18
05:26:45
13 ANKROT ANKROT 2023-02-14
19:58:10
14 StarWyvern StarWyvern 2023-02-12
23:09:11
15 LiulfrBunBun LiulfrBunBun 2023-02-12
14:17:56
16 NoMoreBullet NoMoreBullet 2023-02-12
12:03:45
17 manjma manjma 2023-02-12
00:28:24
18 MJOOD MJOOD 2023-02-08
21:36:48
19 burnside burnside 2023-02-06
17:37:31
20 DhenyelUchiha DhenyelUchiha 2023-02-04
21:53:24
21 SiZeR- SiZeR- 2023-02-01
18:43:59
22 SleepingDragonK SleepingDragonK 2023-01-28
14:14:55
23 Meruem_66 Meruem_66 2023-01-20
03:17:48
24 barzacam barzacam 2023-01-19
04:48:03
25 Labreya Labreya 2023-01-11
23:55:55
26 Keys20167 Keys20167 2023-01-09
10:40:28
27 drt5nj9 drt5nj9 2023-01-09
05:25:01
28 MojoNJojo MojoNJojo 2023-01-08
18:02:52
29 IXxHIJACKERxXI IXxHIJACKERxXI 2023-01-03
08:11:41
30 F_ShizZle89 F_ShizZle89 2022-12-28
00:57:36
31 JohnLocke2 JohnLocke2 2022-12-19
22:08:12
32 DoctorWho123456 DoctorWho123456 2022-12-18
11:05:53
33 StayWarm420 StayWarm420 2022-12-13
17:06:33
34 El1son_Antun3s El1son_Antun3s 2022-12-11
02:15:53
35 moogle322000 moogle322000 2022-12-10
00:56:12
36 Sinnesphoenix Sinnesphoenix 2022-12-04
17:23:21
37 pentagon_usa666 pentagon_usa666 2022-11-28
19:07:55
38 MARMAROTH21 MARMAROTH21 2022-11-25
16:11:04
39 psychicmonkey psychicmonkey 2022-11-21
00:05:10
40 tmakr tmakr 2022-11-13
03:25:20
41 controlvoltage controlvoltage 2022-11-13
01:32:35
42 Yoey_666 Yoey_666 2022-11-01
11:56:44
43 Kalas28 Kalas28 2022-10-22
16:54:09
44 rafaellins rafaellins 2022-10-21
22:08:42
45 Cathaeter Cathaeter 2022-10-21
17:03:46
46 Dliszka105 Dliszka105 2022-10-17
04:37:38
47 pbnew23 pbnew23 2022-10-16
14:43:19
48 exno6000 exno6000 2022-10-16
00:26:08
49 KR-ONE KR-ONE 2022-10-13
12:44:29
50 asahi_1113 asahi_1113 2022-10-13
10:38:14