ARL: Born to Ride
ARL: Born to Ride
Rode as a passenger for 20 km on Arosa Line
Train Sim World 2
0.02%
Legendary
Silver

First Achievers

1 Aggteleki-_- Aggteleki-_- 2021-03-25
14:04:26
2 Fehlermeldung Fehlermeldung 2021-03-25
14:21:29
3 gonzo1967mojo gonzo1967mojo 2021-03-25
18:15:48
4 Zhnn666 Zhnn666 2021-03-27
06:37:23
5 Couga83 Couga83 2021-03-27
13:46:11
6 FREIWILD1 FREIWILD1 2021-03-28
03:00:07
7 DAzRA_WWFC DAzRA_WWFC 2021-04-11
21:34:08
8 erdvilla erdvilla 2021-08-06
13:00:43
9 Vive_ut_vivas Vive_ut_vivas 2021-09-05
11:07:22
10 DeividHasselhoff DeividHasselhoff 2021-09-23
16:17:56

Latest Achievers

1 DeividHasselhoff DeividHasselhoff 2021-09-23
16:17:56
2 Vive_ut_vivas Vive_ut_vivas 2021-09-05
11:07:22
3 erdvilla erdvilla 2021-08-06
13:00:43
4 DAzRA_WWFC DAzRA_WWFC 2021-04-11
21:34:08
5 FREIWILD1 FREIWILD1 2021-03-28
03:00:07
6 Couga83 Couga83 2021-03-27
13:46:11
7 Zhnn666 Zhnn666 2021-03-27
06:37:23
8 gonzo1967mojo gonzo1967mojo 2021-03-25
18:15:48
9 Fehlermeldung Fehlermeldung 2021-03-25
14:21:29
10 Aggteleki-_- Aggteleki-_- 2021-03-25
14:04:26