SEH: Trained and Ready
SEH: Trained and Ready
Complete all training modules on SouthEastern High Speed
Train Sim World 2
0.05%
Legendary
Bronze

First Achievers

1 Aggteleki-_- Aggteleki-_- 2021-02-03
23:52:05
2 FREIWILD1 FREIWILD1 2021-02-03
23:58:18
3 Busted2019 Busted2019 2021-02-04
02:25:34
4 gonzo1967mojo gonzo1967mojo 2021-02-04
04:40:45
5 Boehli-Hamburg Boehli-Hamburg 2021-02-04
09:31:35
6 Fehlermeldung Fehlermeldung 2021-02-04
12:34:50
7 Exeref Exeref 2021-02-04
17:40:11
8 yellowbug yellowbug 2021-02-04
19:34:17
9 Domomi96 Domomi96 2021-02-04
21:25:15
10 KingCrash983 KingCrash983 2021-02-06
20:34:41
11 DAzRA_WWFC DAzRA_WWFC 2021-02-07
04:41:54
12 Couga83 Couga83 2021-03-11
15:18:40
13 get2sammyb get2sammyb 2021-03-25
21:54:34
14 det_gittes det_gittes 2021-03-31
21:36:41
15 LordIHelmchen LordIHelmchen 2021-04-22
03:22:44
16 guitarmanrule guitarmanrule 2021-05-04
13:17:22
17 emanon1979 emanon1979 2021-05-08
10:46:51
18 bobo223 bobo223 2021-05-10
22:43:57
19 chesil88 chesil88 2021-05-23
15:02:51
20 erdvilla erdvilla 2021-08-04
18:36:27
21 DeividHasselhoff DeividHasselhoff 2021-08-05
20:51:14
22 v-ra11 v-ra11 2021-08-13
17:34:01
23 Vive_ut_vivas Vive_ut_vivas 2021-08-17
19:32:13
24 Apollo20 Apollo20 2021-08-28
18:06:24
25 Zhnn666 Zhnn666 2021-08-31
07:28:55
26 goonerrob1104 goonerrob1104 2021-08-31
08:02:02
27 Blurrkup Blurrkup 2021-09-05
20:37:19

Latest Achievers

1 Blurrkup Blurrkup 2021-09-05
20:37:19
2 goonerrob1104 goonerrob1104 2021-08-31
08:02:02
3 Zhnn666 Zhnn666 2021-08-31
07:28:55
4 Apollo20 Apollo20 2021-08-28
18:06:24
5 Vive_ut_vivas Vive_ut_vivas 2021-08-17
19:32:13
6 v-ra11 v-ra11 2021-08-13
17:34:01
7 DeividHasselhoff DeividHasselhoff 2021-08-05
20:51:14
8 erdvilla erdvilla 2021-08-04
18:36:27
9 chesil88 chesil88 2021-05-23
15:02:51
10 bobo223 bobo223 2021-05-10
22:43:57
11 emanon1979 emanon1979 2021-05-08
10:46:51
12 guitarmanrule guitarmanrule 2021-05-04
13:17:22
13 LordIHelmchen LordIHelmchen 2021-04-22
03:22:44
14 det_gittes det_gittes 2021-03-31
21:36:41
15 get2sammyb get2sammyb 2021-03-25
21:54:34
16 Couga83 Couga83 2021-03-11
15:18:40
17 DAzRA_WWFC DAzRA_WWFC 2021-02-07
04:41:54
18 KingCrash983 KingCrash983 2021-02-06
20:34:41
19 Domomi96 Domomi96 2021-02-04
21:25:15
20 yellowbug yellowbug 2021-02-04
19:34:17
21 Exeref Exeref 2021-02-04
17:40:11
22 Fehlermeldung Fehlermeldung 2021-02-04
12:34:50
23 Boehli-Hamburg Boehli-Hamburg 2021-02-04
09:31:35
24 gonzo1967mojo gonzo1967mojo 2021-02-04
04:40:45
25 Busted2019 Busted2019 2021-02-04
02:25:34
26 FREIWILD1 FREIWILD1 2021-02-03
23:58:18
27 Aggteleki-_- Aggteleki-_- 2021-02-03
23:52:05